سلام

گمانم آنقدرها فرصت نیست که هر لحظه خاطرم را به گذشته سوق دهم

یا دل را، به سوی آن ها که نیستند

می خواهم در اکنون باشم

خاطری در "حال" و

دلی  پیش کسانی  که "هستند"

/ 22 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شقایق

آدم هـــا لالــــت مـــی کننــــد ؛ . بعـــد هـــی مـــی پــرسنـــد : چـــرا حــرف نمــی زنــی ؟! . ایـــن خنـــده دار تـــرین نمـــایشنـــامــه ی دنــیــاســــت . . ! ...

شقایق

نــابيــناي تــوام! نــزديــک تــر بيــا! فقــط بــه خــط بــريــل، مــي تــوانــم کــه تــو را بخــوانــم! ...نــزديــک تــر بيــا کــه معنــي زنــدگــي را بــدانــم! شمس لنگرودی

شقایق

متاسفانه بعضی ها هستند که : بی غذا ، دو ماه دوام می آورند ؛ بی آب ، دو هفته ؛ بی هوا ، چند دقیقه ؛ و بی "وجـــدان" ، خـیلی ...

شقایق

چه کسی میگوید که گرانی شده است؟دوره ارزانیست دل ربودن ارزان دل شکستن ارزان ... دوستی ارزان است دشمنی ها ارزان چه شرافت ارزان تن عریان ارزان آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه چیز ارزان تر قیمت عشق چقدر کم شده است کمتر از آب روان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان

شقایق

زمانی که متوجه می شی که از دید "یک نفـــــــــر" با ارزشی زمانی که برای رفتن به جایی آماده می شی و اون "یک نفـــــــر " بهت می گه که چه قدر زیبا شدی زمانی که یک مشکل برات پیش اومد اون "یک نفــــــر" بهت می گه اشکال نداره با هم حلش می کنیم زمانی که "یک نفـــــر" هست که به اعتقاداتو علایقت احترام بذاره زمانی که "یک نفــــــر" هر لحظه دنبال بهونست که با تو صحبت کنه اون زمانِ که باید متوجه بشی که یکی از خوشبخت ترین آدمای روی زمینی!!!!

روزبه

[دست]

میثم

به آزادی قسم هرگز، به زانو در نمی آیم شاعر: مهدی دهقانی ذاکر

ghazali khanum

لعنت به خاطرات؛ که مثه بغض ميمونن نه ميره نه ميمونه!!! فقط ميکشتت..

زینب

غیرت دارم روی خاطراتمان برای هر کسی تعریفشان نمی کنم تو فقط مرد باش ... و انکارشان نکن