برای تو

من همان ترانه هستم

که حضورت بر لبان آنکه می خواند مرا

می نشاند لبخند

و اگر بی تو شوم

آنچنان بغضی و غمناک شوم

تا نخواهم که دگر خوانده شوم

/ 4 نظر / 12 بازدید
میثم

تو همان ترانه ای که نشانی لبخند بر لب هرکه تورا می خواند!

شقایق

ترانه ها همه بوی دوست رو می ده ستاره[گل] همه از دلی بلند شده که که نمی تونه "اصل" خود را پاک کنه.[ماچ]

شقایق

عشق را وارد كلام كنيم تا به هر عابري سلام كنيم و به هر چهره اي تبسم داشت ما به آن چهره احترام كنيم هركجا اهل مهر پيدا شد ما در اطرافش ازدحام كنيم چشم ما چون به سروسبز افتاد بهرتعظيم او قيام كنيم گل و زنبور، دست به دست دهند تا كه شهد جهان به كام كنيم اين عجايب مدام دركارند تا كه ما شادي مُدام كنيم شُهره زنبور گشته است به نيش ما ازو رفع اتهام كنيم علفي هرزه نيست در عالم ما ندانيم و هرزه نام كنيم زندگي در سلام و پاسخ اوست عمر را صرف اين پيام كنيم «سالكا» اين مجال اندك را نكند صرف انتقام كنيم در عمل بايد عشق ورزيدن گفتگو را بيا تمام كنيم عابري شايد عاشقي باشد پس به هر عابري سلام كنيم. مجتبي كاشاني (سالك)

هما

[گل]