تکرار مکررات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

باز هم تکرار حرف های همیشگی تو

باز هم من طلب می کنم و تو

و تو به رنگ گذشته ات می مانی

خسته ام از بازی های پر رنگ بی رنگ تو

چه زمان دست خواهی شست از دو رنگی؟

و من تا به کی وابسته خواهم ماند؟

من منتظرم و به تجلی نور امیدوار

دست و پا زدن و تقلای من

مرا جاری خواهد ساخت

من فاصله خواهم گرفت

من نور را در زندگی ام خواهم آورد

می خواهم اوج بگیرم

با تمام کاستی هایم

خواهی دید...

 

/ 2 نظر / 17 بازدید

خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم دانست .

مریــــ ـم

بگذار از دست برود آنچه از دست رفتنیست!! چیزی را بخواه که به رنگ التماس نیالوده باشد[گل]