ای  روشن ترین انحنای شب
با تو میگویم
که دلم این روز ها گرفته
خیال خواب ندارم
به شقایق می اندیشم و پر پرواز
می شود در کوته ترین ثانیه پلک زدن تو
قهرمانم را ببینم؟
تنگ می شود برایش فرصت دیدار دوباره
تنگ می شود دل من
نمیگیرد دل تو برای ما؟
حس من لبریز است

/ 0 نظر / 19 بازدید