مهربانم...

صدا کن مرا

صدای تو خوب است

همچو ذوق کودکی

همچو مهری که دلم را می نوازد

و چون نسیمی می وزد بر تنم

صدایت می کنم

در شبانگاهان

در خیالم می پیچی چون پیچک های همیشه سبز

و من می نگرم با دو چشمانم

بر معصومیت غریب تو

تو چنان نزدیکی

که فاصله از ما دور است

من تو را می خوانم

تو که وجودت بهاریست بر خزان قلبم

مهربانم,مهربانم همیشه سبز بمان

با من بمان

/ 0 نظر / 7 بازدید