!


زندگی زیباست نه به زیبایی حقیقت. حقیقت تلخ است نه به تلخی جدایی.....جدایی سخت است نه به سختی تنهایی.

 

برگی از یک نوشته

/ 5 نظر / 5 بازدید
عنوان

زندگی زیباست, شاید به این خاطر که حقیقت هایش همیشه آشکار نمی شود. حقیقتی تلخ, همیشه نمی تواند زیبا باشد جدایی از تنهایی سخت تر است

عاطفه

قبول که ما ، دو خط موازی هیچگاه به همدیگر نمی رسیم فقط کمی فاصله را کمتر کن می خواهم بهتر ببینمت .

زینب

کاش غم و غصه هم قیمتی داشت، مجانی است لعنتی، همه می خورند ... به نظر من انتظار از جدایی و تنهایی بدتره. چون با کوچکترین صدا برمیگردی و وقتی هم میگن امیدی نیس تو الکی خودتو گول میزنی که شاید...

ستاره

حرفم را پس می گیرم جدایی دردناک تر از تنهاییست!

bote bozorg

ziba va haghighi bud..