باز باران...

خوب گوش کن

و با ترانه ی دل گشایش رقص کن

نویدی می دهد بر من

درودی می دهد بر تو

می بارد

زیبا می بارد

عمیق تر بشنو

حرف می زند با تو

جشن برپا می کند در تو

آسمان می خواندت امشب

گو آری و

تر شو

مست شو

حس کن بر جانت قطره هایش را

تکه هایش را

آسمان ابریست

می بارد

می بخشد

می نازد

جاده ها را می کند زیبا

می بارد

دلت را می کند سرشار

می بارد

/ 7 نظر / 9 بازدید
ع.ح

سلام... زیبا بود فقط به نظرم قدری مستقیم مطلبتان را بیان می کنید که البته نمی توان گفت بد است امّا به نظرم اگر به گونه ای در پرده بیان کنید زیبا تر می شود... با آرزوی موفّقیت

الهه

آرزوهای خویش را ارزشمند بدان که نای پروازت به سوی آرمانهاست . حکیم ارد بزرگ [گل]

الهه

در عالم دو چیز از همه زیباتر است : آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده. کانت [گل][لبخند] با تبادل لینک موافق بودی خبرم کن

habib

lezat bordim mrc [گل][گل]