آزادی

آزادی یعنی رستن از اوج تلاطم ها

آزادی یعنی بودن در لذت شادی ها

آزادی یعنی خواستن و آنگاه توانستن

آزادی یعنی چشمانت خاموش بروجلو برو تا نور

آزادی یعنی"بودن"چرا خوب چرا بد؟

آزادی یعنی حذف غرور رشد شکوه

آزادی یعنی خیال بس است,گوش سپردن به احساس

آزادی یعنی آواز خدا,رقص فرشتگان

...

/ 0 نظر / 9 بازدید