غروب کلاس

امروز ناگهان دلم گم شد

در پس یک آن زنده شد تمام احساسم

و چرخید در افکارم خیال تو

و آنگاه که پس از روز های پی در پی تو را دیدم

چیزی در قلبم فرو ریخت

و من ماندم چشم در نگاه تو

و من ماندم و غم

و من ماندم و هزار سوال بی جواب در خاطر

دیگر باید جست

باید یافت پاسخ را

چه کس در درونم می خواندم

و راه را می کند برایم نا هموار؟

چه کردم من ؟

چرا از دست دادم من؟

غرور بی اساسم بود؟

نمی دانم

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ايمان

يوتيوب ايران بدون فيلتر راه اندازي شد اطلاع رساني كنيد تا همه ببينند-www.vatantube.com