قهرمان من

ما با همیم
سخته باور با هم بودن ما
کنار تو آروممو  لحظه ها بی وزن میره
کنارم باش
نگارم باش
قلبت رو میخوام  واسه هر لحظه نفس کشیدنم
کنارم باش
نگارم باش
تنت گرمه ،دل من گرم میشه
نگاهت پر  ز معناست ، دلم سیراب میشه                                  
به من بگو همیشه کنارمی با همین احساس های زیبا
با این دستان  چون کوه محکم
در آغوشم گیر
در آغوشم گیر
کوه من که قهرمان من تویی
مرهم من تویی
آروم جون من تویی

/ 0 نظر / 22 بازدید