چه تلخ است

ماهی کوچکی در تنگ

که هر روز از پس پنجره

تنها به دریا چشم می دوزد

با امید نا امیدی

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
رهـاااا...!

آه ماهی ها . . . . .! . . . کسی اشکشان را ندید! ! [ناراحت] درود ستاره جان ممنون از حضور پر مهرت