دوست من

دوست من اگر نا خوشی ها گاهی تو را به ستوه می آورد به یاد آور در زندگانی چیزهایی را باید پذیرفت و چیزهایی را باید تغییر داد.

اگر بارها تلاش کرده ای ونتوانسته ای بعضی چیزها را تغییر دهی,شاید باید رهایشان کنی.گاهی با رها کردی است که میتوان به دست آورد.

زیادی به چیزی چنگ مینداز که گاهی زیادی دل بستن میتواند اسیرت کند.گاهی تلاش برای خاموش کردن آتشی آن را شعله ور تر می سازد و گاهیرها کردن آن باعث ویرانی.

تو باید فراوان بی اندیشی و از آزمون و خطا نترسی,چگونه میتوان بدون تجربه مسیر رشد را طی کرد؟

هرگز خودت را بهترین ها فرض نکن چرا که این نشانه ی جهل است و دانا همیشه احساس کمبودی می کند و به دنبال آن مسیر کمال را طی می کند,کمال آنقدر ها هم دور نیست,فقظ زمان می طلبد و انگیزه ای قوی.

مشورت کردن با افراد دانا را فراموش نکن که نشانه ی پختگی تو در انجام امور است.و بدان تا خود واقعی ات را عمیقاً نشناسی دیگران هم نخواهی شناخت و بدان اگر با خودت مهربان نباشی به دیگران هم مهر نمی ورزی.

هیچ می دانی یکی از تفاوت های پیر و جوان چیست؟پیر هزاران اما و اگر می آورد و از تجربه می هراسد اما جوان پرشور است،جلو می رود،خطا می کند،کشف می کند و می آموزد و البته چه بهتر که تجربه ها را ارزان تر بدست آورد.

دوست من اگر گاهی احساس حسادت به سراغت می آید،شاید بهتر باشد که به جای نکوهش خویش علت های درونی آن را بیابی،اینگونه به جای عذاب وجدان توانسته ای به کاری سازنده برای رهایی از آن دست یابی.

گاهی انسان ها فقط از تو همدلی می خواهند،یک گوش شنوای بی قضاوت برای شنیدن درد هایشان می تواند هزاران بار نسبت به هدیه ای گران قیمت آنان راخوشنود تر کند.

دوست من دانه ی محبت بکار و محبت درو کن،شک نکن که اگر به اطرافیانت مهر بورزی به تو مهر خواهند ورزید.آدمی بنده ی محبت است.

در خیال خود پرسه زدن ما را از واقعیات دور می سازد،سعی کن با افرادی که مثل تو نمی اندیشند هم معاشرت کنی تا دانسته های حقیقی تان را به یکدیگر منتقل کنید،پس همیشه پذیرای تغییرات مثبت باش،ما می توانیم با آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش راهی را برای بزرگ تر شدن بیابیم.

نیازی نیست مسایل را به مشکلات بدل کنی،ما همواره از  در دوره ی ابتدایی آموخته ایم که باید مسایل را حل کرد پی چرا حالا که به مسایل برمی خوریم آن را مشکل خطاب می کنیم؟

هر مسأله ای راه حلی دارد و تو با توانایی های وجودی ات می توانی آن را پیدا کنی پس به خودت اعتماد کن.

هیچ گاه چیزی را بدون اندیشیدن نپذیر و مسیر زندگی ات را به دست بگیرچرا که زندگی ات در اختیار توست و نه تو در اختیارزندگی.

و همواره به یاد آر که مهربان ترین مهربان منتظر رضایت و سعادت توست،رضایت و سعادتی که تو خود میتوانی برای خویش رقم بزنی...

/ 0 نظر / 8 بازدید