انتظار

 از انتظار نیز باکی نیست تنها  اگر برای تو باشد

انتظارت شیرین است چون پایانش شیرین و

چون حضورت شیرین است

اگر همه کس آن را تلخ انگاشته اند

اما من به انتظاری که برای تو باشد درود می فرستم

حتی اگر پایان نپذیرد هم

امید به پایانش زیباست

و چه کس خواهد توانست شست از حافظه ی گنجشک رنگ سبز آواز را؟

تو خواهی ماند در یادم

اگر حتی نباشم مرهم دردت

چه تو یادم کنی یا نه

تو خواهی بود در یادم به وقت بارش باران

به وقت دیدن گل ها

به وقت خیسی چشمان

دلم همسوی غوغاییست نا فرجام و نا پیدا

دلم می خواندت امشب

سرود لحظه های با تو بودن بر زبانم

صدایی سخت حیران است

تو می آیی؟

/ 0 نظر / 13 بازدید