دل نوشته های دوست و اندکی شعر "

........بگو با من هم احساسی......

» ضربه :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» آدمی تنهاست :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» کبوتر :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» نامه ای شرمگین به خدایم :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» قهرمان من :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» احساس یخی :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» آشنا :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» ... :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» شب :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» صدایت می کنم :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» مهر خاموشی :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳٩٢
» برای عزیزم :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» و عشق ... :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢
» برای تو :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» اندکی درد دل :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» 1+1=3! :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» ا ی ن ر و زه ا :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» نوروز :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» ز ن د گ ی :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» به مناسبت ... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» می نویسم وقتی ... :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» صبح :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» آشفته ام! :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» گرگ درون :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» شنبه ٢ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» یلدا :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» ... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» آرزو :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» در آستانه :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» تلنگر :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» سلام :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» امشب :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» محرم :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» عنوان :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» به چه مانند کنم؟ :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» احوالات من :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» تو که جریان داری... :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» پروردگارا این روز ها ... :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» آسمان :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» سیب :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» عطر تنهایی :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» ما :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» اکنون را دریاب :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» خواب و بیدار! :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» ترمیم! :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» درمان دردها :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» ! :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» و انسان این بار ... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» چندی سخن با دوست... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» هنوز هم امیدی هست! :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» از استاد شریعتی.. :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» جرعه ای پند :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» بی منطق :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» محبوب من :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» رویشی دیگر باید! :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» و دل،دل سخن می گوید اینک! :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» ؟ :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» بازی :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بی تفاوتی در تفاوت :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خفقان شب! :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کجای این دنیا... :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کاش سکون بی قراری ام ؛ خشم آسمان نباشد! :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پیاده شویم بهتر است! :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» مسافر غریب :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» باز باران... :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» حافظ :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» کاش مهربان نبودی :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» دل سوخته :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» اشک و لبخند :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» طلوع تو :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» تکرار مکررات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» غروب کلاس :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» انتظار :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» مهربانم... :: جمعه ٢٢ مهر ۱۳٩٠
» بیست سالگی :: پنجشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٠
» سبک چون قاصدک :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» زنگ تفریح :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» آزادی :: شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠
» قدمی مانده به ذوق گل سرخ :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
» من کجای قصه ام؟ :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» و زمان می گذرد... :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» ثانیه های طرد :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» دوست من :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» عمیق تر بنگریم :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» آموزه هایی از مولایمان :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» ماورای سکوت... :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» شعر :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠


Design By : Pichak